Meranie koncentrácie glukózy pomocou glukometra je stále potrebné pre kalibráciu senzorov.


Meranie koncentrácie glukózy pomocou glukometra je stále potrebné pre kalibráciu senzorov.