Pravděpodobnosti reakcí 48Ca na 249Cf s vypaření tří neutronů (červeně), dvou neutronů (zeleně) a čtyř neutronů (modře) v závislosti na excitační energii, která závisí na vnesené energii urychleného jádra svazku. Vyznačeny jsou i experimentální výsle


Pravděpodobnosti reakcí 48Ca na 249Cf s vypaření tří neutronů (červeně), dvou neutronů (zeleně) a čtyř neutronů (modře) v závislosti na excitační energii, která závisí na vnesené energii urychleného jádra svazku. Vyznačeny jsou i experimentální výsledky produkce 294Og. (zdroj Yu.Ts. Oganessian et al)