Elektronová lokalizační funkce v elektronových obalech xenonu, radonu a oganessonu vypočtená nerelativisticky (nalevo) a relativisticky (napravo). Je vidět, že pro těžší atomy začínají relativistické vlivy růst a u oganessonu situaci změní dramaticky


Elektronová lokalizační funkce v elektronových obalech xenonu, radonu a oganessonu vypočtená nerelativisticky (nalevo) a relativisticky (napravo). Je vidět, že pro těžší atomy začínají relativistické vlivy růst a u oganessonu situaci změní dramaticky. Hodnota lokalizační funkce blízká 1 je pro plně lokalizované elektrony (rozvinutý systém hladin a slupek), její hodnota 0,5 ukazuje na existenci v podobě elektronového fermiho plynu (Zdroj P. Jerabek et al: Physical Review Letters 120, 053001 (2018))