Předpokládané rozpady izotopu prvku 120 produkované v připravovaných reakcích těžkých projektilů na těžkých terčích. Složené jádro bude mít 302 nukleonů a vypaří 3 až 4 neutrony (zdroj Oganessian, Yu. Ts, et al. Phys. Rev. C.79(2): 024603 (2009))


Předpokládané rozpady izotopu prvku 120 produkované v připravovaných reakcích těžkých projektilů na těžkých terčích. Složené jádro bude mít 302 nukleonů a vypaří 3 až 4 neutrony (zdroj Oganessian, Yu. Ts, et al. Phys. Rev. C.79(2): 024603 (2009))