Sagittarius A*, naše supermasivní černá díra. Kredit: NASA.


Sagittarius A*, naše supermasivní černá díra. Kredit: NASA.