Rekonstrukce pravděpodobné stavby těla a celkového vzezření druhu A. montgomeriensis. Ve svých ekosystémech tento teropod pravděpodobně představoval dominantního predátora, schopného ulovit téměř jakoukoliv kořist. Jeho preferovanou potravou pak byli


Rekonstrukce pravděpodobné stavby těla a celkového vzezření druhu A. montgomeriensis. Ve svých ekosystémech tento teropod pravděpodobně představoval dominantního predátora, schopného ulovit téměř jakoukoliv kořist. Jeho preferovanou potravou pak byli nejspíš kachnozobí dinosauři, jejichž fragmentární fosilie byly ve stejném souvrství rovněž objeveny. Kredit: FunkMonk, Wikipedie (CC BY 3.0)