Automatický externý defibrilátor.


Automatický externý defibrilátor.