Symbol, označujúci umiestnenie automatického externého defibrilátora.


Symbol, označujúci umiestnenie automatického externého defibrilátora.