Nový nanomateriál pod rastrovacím EM. Kredit: KTH Royal Institute of Technology.


Nový nanomateriál pod rastrovacím EM. Kredit: KTH Royal Institute of Technology.