Snímek z výstavy kosterních replik raně křídových čínských dinosaurů, v popředí Xiongguanlong a za ním ještě větší ornitomimosaurní teropod druhu Beishanlong grandis. Tento vzdálený příbuzný galimima či strutiomima byl s hmotností kolem 600 kilogramů


Snímek z výstavy kosterních replik raně křídových čínských dinosaurů, v popředí Xiongguanlong a za ním ještě větší ornitomimosaurní teropod druhu Beishanlong grandis. Tento vzdálený příbuzný galimima či strutiomima byl s hmotností kolem 600 kilogramů přinejmenším dvojnásobně těžší než tyranosauroid Xiongguanlong. Kredit: SSR2000, Wikipedie (CC BY-SA 4.0)