Laserová imploze mikrobubliny.Kredit: M. Murakami / Osaka University.


Laserová imploze mikrobubliny.Kredit: M. Murakami / Osaka University.