Tabulka: Předpokládaný scénář instalovaného výkonu v roce 2030 (převzato ze zmíněné studie).


Tabulka: Předpokládaný scénář instalovaného výkonu v roce 2030 (převzato ze zmíněné studie).