Objevené fosilní kosterní části druhu A. jurassica. Kromě 16 zubů jde především o fragmenty kostí pánevního pletence. Ty ukazují na příslušnost k nadčeledi Tyrannosauroidea, takže aviatyrannis byl jedním z jejích nejstarších a vývojově nejprimitivněj






Objevené fosilní kosterní části druhu A. jurassica. Kromě 16 zubů jde především o fragmenty kostí pánevního pletence. Ty ukazují na příslušnost k nadčeledi Tyrannosauroidea, takže aviatyrannis byl jedním z jejích nejstarších a vývojově nejprimitivnějších známých zástupců. Kredit: Conty, Wikipedie (CC BY 3.0)