Ilustrace zobrazující dochované kosterní elementy druhu S. kazuoensis (zejména jde o přední část lebky, dorzální obratle, distální část přední končetiny a fragment kyčelní kosti). Pro lepší pochopení anatomie, systematiky a paleoekologie tohoto zajím


Ilustrace zobrazující dochované kosterní elementy druhu S. kazuoensis (zejména jde o přední část lebky, dorzální obratle, distální část přední končetiny a fragment kyčelní kosti). Pro lepší pochopení anatomie, systematiky a paleoekologie tohoto zajímavého teropoda bychom potřebovali objevit více jeho fosilií. Kredit: Conty, Wikipedie (CC BY 3.0)