U některých ptakopánvých dinosaurů, jako byl například ceratopsid Centrosaurus apertus, byly hyoidní kosti anatomicky komplexnější, než u teropodních dinosaurů. To znamená, že i jejich jazyk byl nejspíš pohyblivější a flexibilnější. Důvodem mohla být


U některých ptakopánvých dinosaurů, jako byl například ceratopsid Centrosaurus apertus, byly hyoidní kosti anatomicky komplexnější, než u teropodních dinosaurů. To znamená, že i jejich jazyk byl nejspíš pohyblivější a flexibilnější. Důvodem mohla být potřeba efektivnějšího mechanického zpracování tuhé rostlinné potravy. Kredit: Fred Wierum, Wikipedie (CC BY-SA 4.0)