Mozkové informační cesty mezi mozkovou kůrou a mozečkem u primátů a ptáků. U savců informace z kůry do mozečku procházejí jádry mostu (pontine nuclei). U ptáků část signálů z koncového mozku (telencephalon) do mozečku také vedou přes dvě jádra mostu


Mozkové informační cesty mezi mozkovou kůrou a mozečkem u primátů a ptáků. U savců informace z kůry do mozečku procházejí jádry mostu (pontine nuclei). U ptáků část signálů z koncového mozku (telencephalon) do mozečku také vedou přes dvě jádra mostu (medial a lateral pontine nuclei, PM and PL), další část pak směřuje přes přídavnou strukturu, střední spirální jádro (medial spiriform nuclei, SpM). U savců mozeček přes svá jádra (cerebellar nuclei, CBN) posílá zpracovaný signál do talamu, který pak vysílá do různých kůrových center pro pohyb a asociace. U ptáků signály také směřují z mozečku do talamu, ale přes boční mozečková jádra (lateral cerebellar nukleus). Ptačí talamus pak kontaktuje oblast zvanou nidopallium caudolaterale (NCL, což je ptačí analogie naší prefrontální mozkové kůry) a oblast s názvem Wulst (hyperpallium, ptačí analog motorické oblasti kůry). Kredit: Cristián Gutiérrez-Ibá?ez, Andrew N. Iwaniuk, Douglas R. Wylie (2018) in Scientific Reports/Creative Commons 4.0