Existenci neutrina předpověděl Wolgang Pauli (zdroj CERN).


Existenci neutrina předpověděl Wolgang Pauli (zdroj CERN).