Magnetický spektrometr elektronů sestrojený v provizorních laboratořích tehdejšího ÚJF ČSAV v tribunách strahovského sportovního stadion v roce 1957 a později přemístěný do Řeže změřil mnoho spekter konverzních elektronů (zdroj ÚJF AV ČR).


Magnetický spektrometr elektronů sestrojený v provizorních laboratořích tehdejšího ÚJF ČSAV v tribunách strahovského sportovního stadion v roce 1957 a později přemístěný do Řeže změřil mnoho spekter konverzních elektronů (zdroj ÚJF AV ČR).