Monitorovací spektrometr experimentu KATRIN, který bude zajišťovat extrémně přesnou kalibraci je ten, se bude nejvíce opírat o práci českých fyziků (zdroj KATRIN).


Monitorovací spektrometr experimentu KATRIN, který bude zajišťovat extrémně přesnou kalibraci je ten, se bude nejvíce opírat o práci českých fyziků (zdroj KATRIN).