Vodní nádrž a elektrárna Orlík (zdroj ČEZ).


Vodní nádrž a elektrárna Orlík (zdroj ČEZ).