Horní jezero přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně (zdroj ČEZ).


Horní jezero přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně (zdroj ČEZ).