Celkový pohled na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně (zdroj  ČEZ).


Celkový pohled na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně (zdroj ČEZ).