Přečerpávací elektrárna Dalešice (zdroj ČEZ).


Přečerpávací elektrárna Dalešice (zdroj ČEZ).