Hráz přehradní nádrže Orlík (zdroj ČEZ).


Hráz přehradní nádrže Orlík (zdroj ČEZ).