Na obrázku je procentní podíl respondentů, jak v letech 1986 až 2017 volili jednu ze čtyř možností: (1) Člověka stvořil Bůh během posledních 10 000 let (v grafu vyznačeno zeleně); (2) Lidé se vyvíjeli po miliony let procesem řízeným Bohem (modře); (3


Na obrázku je procentní podíl respondentů, jak v letech 1986 až 2017 volili jednu ze čtyř možností: (1) Člověka stvořil Bůh během posledních 10 000 let (v grafu vyznačeno zeleně); (2) Lidé se vyvíjeli po miliony let procesem řízeným Bohem (modře); (3) Lidé se vyvíjeli po miliony let ale Bůh se toho neúčastnil (červeně); (4) Nejsem si jist (žlutě). Trend s intervalem spolehlivosti 95 %. Kredit: UNSW