Zobrazené dochované části kostry druhu Eotyrannus lengi. Holotyp s označením MIWG 1997.550 byl zachovaný zhruba ze 40 % a představoval subadultní exemplář o celkové délce asi 4 metry. Tento evropský raně křídový tyranosauroid předcházel slavný druh T


Zobrazené dochované části kostry druhu Eotyrannus lengi. Holotyp s označením MIWG 1997.550 byl zachovaný zhruba ze 40 % a představoval subadultní exemplář o celkové délce asi 4 metry. Tento evropský raně křídový tyranosauroid předcházel slavný druh T. rex zhruba o 60 milionů let. Kredit: Conty, Wikipedie (CC BY 3.0)