Yutyrannus huali je v současnosti největším známým živočichem s přímo dochovanými doklady pernatého pokryvu těla. V dospělosti dosahoval tento teropod délky asi 9 metrů a hmotnosti až kolem 1,5 tuny. Byl tedy přibližně stejně velký jako mnohem pozděj


Yutyrannus huali je v současnosti největším známým živočichem s přímo dochovanými doklady pernatého pokryvu těla. V dospělosti dosahoval tento teropod délky asi 9 metrů a hmotnosti až kolem 1,5 tuny. Byl tedy přibližně stejně velký jako mnohem pozdější severoameričtí albertosaurini. Kredit: Conty, Wikipedie (CC BY-SA 3.0)