Kometa 21P/Giacobini-Zinner září ve hvězdářských dalekohledech jasným zeleným světlem, jak to dokazuje snímek ze 17. srpna pořízen londýnskou hvězdárnou Northolt Branch Observatories.


Kometa 21P/Giacobini-Zinner září ve hvězdářských dalekohledech jasným zeleným světlem, jak to dokazuje snímek ze 17. srpna pořízen londýnskou hvězdárnou Northolt Branch Observatories.