Lidské indukované kmenové buňky (označeny černými šipkami) v umělém vaječníku v němž myší buňky těm lidským hrají roli školitelek k jejich přeměně na buňky pohlavní (vajíčka). Školitelky jsou ty tmavší, jedna je označena trojúhelníčkem. Kredit: Chika


Lidské indukované kmenové buňky (označeny černými šipkami) v umělém vaječníku v němž myší buňky těm lidským hrají roli školitelek k jejich přeměně na buňky pohlavní (vajíčka). Školitelky jsou ty tmavší, jedna je označena trojúhelníčkem. Kredit: Chika Yamashiro, Kyoto University.