Třírodičovský


Třírodičovský "výpěstek" z dílny Johna Zhanga z New Hope Fertility Center se kvůli legislativě musel narodit v Mexiku. Chlapecek má ve svém genomu jaderné geny od matky a druhou polovinu jaderných genů od otce. Mitochondriální geny zdědil od dárkyně vajíčka. (Screenshot N.H.F. Center video)