Trávník v kampusu Ultuna v Uppsale. Foto: Maria Ignatieva


Trávník v kampusu Ultuna v Uppsale. Foto: Maria Ignatieva