Elektron v experimentu v podobě oblaku virtuálních částic. Kredit: Nicole Fuller / NSF.


Elektron v experimentu v podobě oblaku virtuálních částic. Kredit: Nicole Fuller / NSF.