Otcové přispívají ke správnému vývoji svých potomků nejen předáním genů, ale i přiložením návodu, jak je používat. Některá z těchto poučení jsou odrazem toho, čím jsme si prošli. Tedy jakýmisi „zkušenostmi“, nebo chcete-li „vzpomínkami“.


Otcové přispívají ke správnému vývoji svých potomků nejen předáním genů, ale i přiložením návodu, jak je používat. Některá z těchto poučení jsou odrazem toho, čím jsme si prošli. Tedy jakýmisi „zkušenostmi“, nebo chcete-li „vzpomínkami“.