Climma Modeling Alliance. Vznikající americká instituce s úkolem dost podobným tomu jaký má IPCC. Jako jako nástroj k věštění budoucnosti má ale sloužit jiný matematický model.


Climma Modeling Alliance. Vznikající americká instituce s úkolem dost podobným tomu jaký má IPCC. Jako jako nástroj k věštění budoucnosti má ale sloužit jiný matematický model.