Boeingy 777-8 a 777-9 v počítačové grafice. Kredit: Boeing.


Boeingy 777-8 a 777-9 v počítačové grafice. Kredit: Boeing.