Vizualizace budované infrastruktury po dokončení (zdroj FAIR/GSI Darmstadt).


Vizualizace budované infrastruktury po dokončení (zdroj FAIR/GSI Darmstadt).