I na dopředné stěně pro produkci dopředu letících fragmentů pro experiment HADES se podíleli čeští fyzici (zdroj HADES).


I na dopředné stěně pro produkci dopředu letících fragmentů pro experiment HADES se podíleli čeští fyzici (zdroj HADES).