Příprava na ozařování v GSI Darmstadt (zdroj A Zschau, GSI Darmstadt).


Příprava na ozařování v GSI Darmstadt (zdroj A Zschau, GSI Darmstadt).