Nosná struktura pro připravovaný elektromagnetický kalorimetr ECAL (zdroj ÚJF AV ČR).


Nosná struktura pro připravovaný elektromagnetický kalorimetr ECAL (zdroj ÚJF AV ČR).