Krystaly pro scintilační detektory připravované pro systém PANDA, na jejich testech se podílejí i čeští fyzici (zdroj FAIR).


Krystaly pro scintilační detektory připravované pro systém PANDA, na jejich testech se podílejí i čeští fyzici (zdroj FAIR).