Holotyp druhu S. pilosus, na jehož základě byl tento druh ptakoještěra v roce 1971 formálně popsán. Celkem je známo sedm exemplářů, z nichž dva vykazují přítomnost pykno-vláken (u ostatních byly tyto útvary rovněž přítomny, ale nedochovaly se ve fosi


Holotyp druhu S. pilosus, na jehož základě byl tento druh ptakoještěra v roce 1971 formálně popsán. Celkem je známo sedm exemplářů, z nichž dva vykazují přítomnost pykno-vláken (u ostatních byly tyto útvary rovněž přítomny, ale nedochovaly se ve fosilním stavu). Rozpětí křídel tohoto ptakoještěra nepřesahovalo 70 centimetrů. Kredit: R. A. Elgin et al.; Wikipedie (CC BY 2.0)