Fantasticky zachovaná fosilní kostra druhu E. scansoria vykazuje přítomnost původního obrysu srstnatého pokryvu těla a množství diagnostických znaků, na jejichž základě bylo možné rozhodnout, že se nejspíš jedná o vývojově vyspělého savce z kladu Eut


Fantasticky zachovaná fosilní kostra druhu E. scansoria vykazuje přítomnost původního obrysu srstnatého pokryvu těla a množství diagnostických znaků, na jejichž základě bylo možné rozhodnout, že se nejspíš jedná o vývojově vyspělého savce z kladu Eutheria. Při délce 10 centimetrů a hmotnosti do 25 gramů však na potravní pyramidě zabíral pouze nižší příčky. Jeho predátory byli nejspíš někteří menší opeření teropodní dinosauři, jako byl Sinornithosaurus nebo Sinosauropteryx. Kredit: Zofia Kielan-Jaworowska a J?rn H. Hurum; Wikipedie (CC BY 2.0)