Kapalina elektronů (modře) a elektronových děr (červeně). Kredit: QMO Lab, UC Riverside.


Kapalina elektronů (modře) a elektronových děr (červeně). Kredit: QMO Lab, UC Riverside.