Experiment pro pozorování elektronové kapaliny. Kredit: QMO Lab, UC Riverside.


Experiment pro pozorování elektronové kapaliny. Kredit: QMO Lab, UC Riverside.