Červené tečky označují místa, kde MERMAIDS detekovaly seismický signál. Kredit: Princeton University.


Červené tečky označují místa, kde MERMAIDS detekovaly seismický signál. Kredit: Princeton University.