Ovládací pracoviště přímo v druhém bloku (zdroj TEPCO).


Ovládací pracoviště přímo v druhém bloku (zdroj TEPCO).