NASA B-200 King Air. Kredit: NASA.


NASA B-200 King Air. Kredit: NASA.