John V. Pluvinage, první autor publikace v Nature, člen týmu Wyss-Corayovy laboratoře.


John V. Pluvinage, první autor publikace v Nature, člen týmu Wyss-Corayovy laboratoře.