Obrázek z komory při výstřelu na směs deuteria a tritia v diamantovém pouzdře v červnu 2013. Zářící oblast vznikla díky rentgenovskému záření (zdroj LLNL).


Obrázek z komory při výstřelu na směs deuteria a tritia v diamantovém pouzdře v červnu 2013. Zářící oblast vznikla díky rentgenovskému záření (zdroj LLNL).