Příprava elektroniky zařízení pro detekci neutronů, které slouží k určování energie a dalších charakteristik neutronového pole z doby letu neutronů (zdroj LLNL).


Příprava elektroniky zařízení pro detekci neutronů, které slouží k určování energie a dalších charakteristik neutronového pole z doby letu neutronů (zdroj LLNL).